Wat u moet weten voordat u inschrijft

Spelregels

Inschrijving

Inschrijving geschiedt altijd door aanmelding bij de administratie van het Huis van de Kunsten Coöperatie U.A., dat kan zijn op het kantoor van het Huis van de Kunsten of door middel van het toemailen van het inschrijfformulier vanuit de website www.muzenhuis.nl. Door ondertekening van het inschrijfformulier of door het toemailen van het inschrijfformulier vanuit de website, verklaart de ondergetekende bekend te zijn en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden voor het volgen van muzieklessen en/of activiteiten bij het Huis van de Kunsten Coöperatie U.A. Het jaarlijkse lesgeld bedrag is berekend over 44 muzieklessen per cursusjaar.

a. Men kan inschrijven met een opzegtermijn van 1 maand tegen het daarvoor geldende lestarief. Na betaling van 10 aansluitende maandelijkse termijnen is dan het totale lesgeld van één jaar, zijnde 44 lessen, voldaan.

b. Men kan zich ook inschrijven en verbinden voor een lesperiode van 1 jaar tegen het daarvoor geldende lesgeld tarief met de mogelijkheid van betaling in 12 gelijke maandelijkse betalingstermijnen, ook zijnde 44 muzieklessen per cursusjaar. 

c. Men kan zich ook inschrijven en zich verbinden voor een lesperiode van 2 jaar tegen het daarvoor geldende lesgeld tarief maar wel met een significant voordeel en tevens met de mogelijkheid van betaling in 24 gelijke maandelijkse betalingstermijnen. Dit zijn ook 44 muzieklessen per cursusjaar.

Lesgeldbedrag - Gespreide maandelijkse termijnbetaling

Het bedrag van het totale les/cursusgeld is afhankelijk van de aard en de omvang van de te volgen cursus, les of activiteit en is bij vooruitbetaling verschuldigd. Mocht u kiezen voor een gespreide betaling, dan kan dat uitsluitend bij machtiging tot automatische incasso. Op het inschrijfformulier kunt u dit kenbaar maken .

Lesgeldbedrag - Bij betaling ineens

Naast betaling van het lesgeld in maandelijkse termijnen is betaling van het totale jaarlijkse les/cursusbedrag voor aanvang van de lessen of activiteit ook mogelijk.

Uitschrijving

Opzeggen kan uitsluitend door voor het einde van de lopende lesovereenkomst een briefje te sturen naar de Muzenhuisadministratie. Mondeling opzeggen, ook bij de docent, is niet mogelijk.

Heeft u bij de inschrijving gekozen voor inschrijving met een opzegtermijn van één maand, dan is het rekenvoorbeeld:   Als er bijvoorbeeld op 23 februari met de lessen is begonnen en het Huis van de Kunsten ontvangt de opzegging op 5 september, dan gaat de opzegging in op 23 september en zullen de lessen doorgaan tot 23 oktober.

Inschrijfgeld

Per leerling wordt per cursus en/of activiteit een éénmalig inschrijfgeld van € 25,- in rekening gebracht.

Korting

Volgt méér dan één kind onder de 18 jaar uit één gezin muziekles bij het Huis van de Kunsten / ’t Muzenhuis, dan kan vanaf het 2e kind, via de administratie, een korting van 10% worden aangevraagd op het lesgeld van de cursus met het laagste lestarief. Dit met een maximum van € 45,--

Deelnemers

Bij onvoldoende deelname voor een cursus en/of activiteit, dusdanig dat de cursus en/of activiteit niet binnen de kostprijs kan worden gegeven, zal de cursus en/of activiteit worden uitgesteld totdat zich voldoende deelnemers hebben aangemeld.

Wat te doen als ik (nog) geen instrument heb?

Een muziekinstrument aanschaffen, zoals een piano of een saxofoon, heeft financiële consequenties. Dat doe je dus niet zomaar. Het Huis van de Kunsten zal u graag adviseren. Ga dan ook nog even langs de webshop.