Inschrijven

Her-inschrijfformulier

Ondergetekende

Cursist

dd-mm-jjjj

Gewenste muziekcursus

Gewenste lesvorm

Gegevens betalingsplichtige

Betaling

dd-mm-jjjj

Algemene voorwaarden

Betalingsplichtige verklaart hierbij bekend te zijn en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
Tevens wordt Muziekschool 't Muzenhuis hierbij gemachtigd de verschuldigde maandelijkse betalingsbedragen vooraf automatisch van bank-/girorekening af te schrijven.

Muziekschool 't Muzenhuis
Telefoon: 023 - 536 05 25
                  0252 - 42 27 33
E-mail: info@muzenhuis.nl

*Verplichte velden
**Indien de cursist jonger is dan 21 jaar dienen de ouders of verzorgers mede te ondertekenen.