Hoorn

Hoorn spelen

De hoorn heeft zich ontwikkeld uit de jachthoorn. In 1813 werden de ventielen uitgevonden, waardoor de hoorn chromatisch werd gemaakt. Het is een solo-instrument, en een instrument, dat onlosmakelijk verbonden is aan orkesten.