Contrabas

Contrabas spelen

De contrabas, ontstaan in de 2e helft van de 16e eeuw, is het grootste en laagst klinkend instrument met vier en soms vijf of zelfs zes snaren. Als basinstrument heeft het veelal een begeleidende taak. In de jazzmuziek maakt de contrabas, samen met het slagwerk, deel uit van de ritmesectie. Er zijn 2 belangrijke speelmanieren te onderscheiden. Het strijken (arco) wordt vooral toegepast in de barok-, klassieke, romantische en 20e eeuwse muziek. Het ’plukken’ (pizzicato) wordt overwegend toegepast in de jazz-, blues- en latin muziek.

Voor de lessen Pop en Jazz wordt er bijzonder veel aandacht besteed aan accoordenkennis en de opbouw van accoordenschema’s.