Accordeon

Accordeon spelen

Voor alle Muzenhuis lessen geldt, dat je er mee kan beginnen wanneer je wilt. Het hele jaar door! Voor klassikale lessen geldt meestal, dat er mee gestart kan worden bij voldoende deelnemers.

Dit is nou zo’n instrument dat op zijn weg terug is. Deed men in het verleden nog wel eens laatdunkend over de accordeon, nu ontdekken veel mensen wat een schitterend en veelzijdig instrument dit eigenlijk is.

De accordeon, die in het begin van de vorige eeuw is uitge­vonden, is nog het meest verwant met het orgel of het harmonium. Door de balg te bewegen wordt een metalen tong in trilling ge­bracht waardoor de toon ontstaat. Door middel van registers kunnen verschil­lende klankkleuren gekozen worden.

De expressieve mogelijkhe­den van het instrument komen goed tot hun recht in verschillende volksmuziek­stijlen (Rusland, Balkan, Zuid-Amerika, Frankrijk, Engeland). Bij ’t Muzenhuis wordt les gegeven op zowel het pianoklavier, als op het knoppenklavier.